Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou
V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li ntyto webové stránky nebo využijete-li našich služeb.

Správce osobních údajů

Jsem Ing. Bc. Hana Grofová se sídlem Františka Kadlece 1259/8, Praha 180 00, IČO 62561618 a provozuji webové stránky www.hanagrofova.cz.

Budete-li mě v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na čísle 602 313 513, e-mailem na hgro@seznam.cz nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu www.hanagrofova.cz.

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďuji

Osobní údaje zpracovávám pouze pro následující účely:

 • zasílání newsletteru
 • marketing služeb
 • zvyšování kvality poskytovaných služeb

Zasílání newsletterů

Při vyplnění kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru).

Odběr veškerých obchodních sdělení (newsletteru) můžete kdykoli ukončit stisknutím odhlašovacího tlačítka v každém zaslaném e-mailu nebo jednoduchým e-mailem adresovaným na hgro@seznam.cz s textem „Nechci maily.“

Webové stránky, cookies a reklamy

Tyto webové stránky jsou navrženy tak, že při jejich návštěvě nedochází k předávání žádných osobních údajů. Jediná výjimka nastává, pokud využijete kontaktní formulář a pošlete nám dotaz. V tomto případě se zavazuji k tomu, že tyto údaje nebudou předávány ani za úplatu ani bezplatně žádným třetím osobám a budou uchovány pouze tak dlouho, jak bude nezbytné pro zodpovězení vašeho dotazu. Zpracování osobních údajů, které jsou při návštěvě této stránky předávány, probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak tuto webovou stránku používáte. Kromě toho jsou vyhodnocovány informace podle demografických údajů a zájmů, které jsou poskytovány prostřednictvím zájmově orientované reklamy společnosti Google a údajů o navštívení stránek od poskytovatelů třetích stran. Informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány.

Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho užívání této stránky, za účelem vytváření zpráv o aktivitách internetových stránek pro provozovatele těchto internetových stránek pro poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Google může tyto informace poskytnout také
třetím stranám, vyžaduje-li to zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. V žádném případě nebude společnost Google Vaši IP adresu spojovat s ostatními údaji ukládanými společností Google.

Používání souborů cookies můžete odmítnout odpovídajícím nastavením ve Vašem prohlížeči (software); upozorňuji však na to, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které tímto prostřednictvím společnost Google získává, a to výše popsaným způsobem a pro výše stanovený účel.

Kam jsou posílány Vaše data?

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než já a
na dané zpracování se specializují.

Jsou to tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Google Analytics provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • SendInBlue, Paříž, Francie
 • Mgr. Marie Kozmová, IČ 04352505, se sídlem Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha – Kobylisy, zapsaná v živnostenském rejstříku

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s vašimi osobními údaji nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
 • https://www.facebook.com/policy.php

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít služeb nebo aplikací dalších zpracovatelů pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Ujišťuji Vás, že při výběru takových zpracovatelů na ně budu klást nejméně stejné nároky v oblasti zabezpečení a kvality zpracování osobních údajů, jako klademe sami na sebe.

Dodatečné informace

Jak chráním vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem a udržuji veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hgro@seznam.cz

Máte tato práva:

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami ochrany osobních údajů
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a já Vám doložíme ve lhůtě 10 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a z jakého důvodu
 • právo na opravu (doplnění nebo změnu) osobních údajů v případě, že je shledáte neúplnými či neaktuálními
 • právo na výmaz, popřípadě omezení zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, máte-li pocit, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu s platnými právními předpisy – v takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.