Jak se naučit energetické uzemňování?

23. dubna 2020

Stát nohama pevně na Zemi a cítit se chráněna před všemi i před celým světem? Právě to byl můj prvořadý osobní cíl! Vyzkoušela jsem všechno možné. Od metody „dělám jakoby nic“, přes různé typy ochran včetně nošení barevného oblečení či amuletů až po představy a vizualizace. Nic nefungovalo.

Různé formy uzemňování mi sice dávaly pocit jisté vnitřní svobody a stability, ale stále to nebylo ono. Pořád mi „něco“ scházelo. Časem mi došlo, že se potřebuji cítit především celistvě a pevně. Propojená sama se sebou ve všech směrech. Z toho důvodu jsem uzemňování obohatila o vizualizaci, v níž jsem zároveň propojovala všechny části svého bytí a spojovala se kromě Země také s Universem (někdo ho nazývá energií, vesmírem, bohem, nebem nebo jednotou).

Než vám představím postup samotné vizualizace, odpovězte si na následující otázky:

1. Je pro mě příjemná představa spojení se Zemí?

2. Jakou vizualizaci pro spojení se Zemí použiji?

Někdo má rád představu kořenů stromů, jiný pracuje se světelnými paprsky, mně osobně se líbí barevné, většinou červené nebo hnědočervené stuhy. Je jen na vás, co si vyberete. Důležité je, abyste se v dané vizualizaci cítili bezpečně a byla pro vás přirozená. Někomu stačí jen myšlenka, že propojení nastává.

3. Je pro mě příjemná představa, že budu propojovat všechny své části přímo ve svém srdci? Nebo potřebuji zvolit jiné místo?

4. Jaké pocity ve mně vyvolává spojení s Universem?

5. Jakou vizualizaci chci pro spojení s Universem použít?

Opět platí, že volíte představu dle vašich osobních preferencí. Někdo používá zářivé světlo, jiný paprsky, já se opět spoléhám na stuhy (tentokrát zlaté, bílé nebo měnící se barva duhy). Představivosti se meze nekladou. I v tomto případě platí, že někomu postačí pouhá myšlenka, že propojení nastává.

Základní rovnice energetického uzemnění zahrnuje tyto aspekty: země – nohy – pánev – srdce – hlava – universum. V praxi to znamená, že přímo v našem srdci propojíme naše fyzické, pocitové, emocionální, citové, mentální a duchovní části.

Pojďme se s celým procesem seznámit

1. Nejprve propojíme naši lidskou část.

Proces energetického uzemňování začneme tím, že přímo v našem těle propojíme vše, čím jsme. To znamená, že sjednotíme části, které myslí, cítí, vnímají, prožívají emoce, milují a zprostředkovávají fyzické vjemy. Do spojení se snažíme vědomě zahrnout i ty části, které jsme u sebe z jakýchkoliv důvodů zavrhli a rozhodli se, že k nám nepatří nebo nejsou žádoucí.

2. Spojíme se s naší zemskou podstatou.

Země je naše planeta. Je to náš domov. Naše základna, díky níž prožíváme realitu „tady a teď“. Díky Zemi máme fyzické tělo. Zároveň je to bezpečné místo, které je tady pro nás a je naší oporou, naším pevným bodem, naší kotvou.

3. Ve třetí části se napojíme na naši duchovní část.

Víme nebo alespoň mlhavě tušíme, že jsme součástí většího celku. S celým světem a životem v něm jsme neviditelně propojeni, zároveň však zůstáváme sami sebou. Mnoho z nás v sobě cítí duchovní podstatu. Ať už si to připouštíme, nebo nikoliv, část nás samých je spojena s Universem, který je naším duchovním domovem.

4. Během vizualizace propojíme všechny části k sobě do jednoho místa, do našeho srdce.

Místem, kde se všechny naše části bezpečně propojí, je naše srdce. Srdce je právě ve středu našeho systému. Srdce je naše první a poslední spojení se Zemí, neboť první vzniká při našem zrození a zaniká jako poslední při naší smrti. Je to naše základna, náš soukromý poklad. Místo plné všeobjímající, bezvýhradné, tiché, klidné, nadčasové lásky a přijetí. Je to nejdražší část, kterou máme. Náš moudrý kompas, který řídí láska.

Spojení v srdci si představuji jako jednání u kulatého stolu. Zde jsou si všechny naše části rovny a všechny jsou spravedlivě vyslyšeny. Naše protichůdné tendence se tu spojují v souladu.

Obrovským přínosem tohoto spojení je především to, že tu zdánlivě „moudrý“ rozum nemá navrch a neumlčí ostatní části. Je zde v rovnocenném postavení s ostatními. V běžném životě totiž většinou žijeme s rozumem na prvním místě a často rozum upřednostňujeme.    

Při spojení u kulatého stolu se díky moudrému srdci dozvídáme skutečnou laskavou a láskyplnou pravdu o sobě. Intuice se může projevit v souladu s láskou a moudrostí srdce a v harmonii se všemi našimi částmi. Dovolíme-li si jednat v souladu se srdcem a v souladu se vším, co jsme, nacházíme zároveň nejlepší možné východisko pro nás i pro ostatní.

Jak krok po kroku na samotnou vizualizaci?

 Při vizualizaci můžeme rovně stát nebo sedět tak, abychom měli nohy kolmo k zemi a seděli rovně s hlavou směřující přímo k nebi.

Snažíme se co nejvíce ztišit mysl. Chvíli pravidelně dýcháme, dokud se úplně nezklidníme.

Začínáme od nohou. Představíme si, jak se naše chodidla prostřednictvím námi zvolené vizualizace propojují se Zemí. Zároveň se propojujeme se Zemí z pánve, od naší stydké kosti svisle dolů. Propojujeme se do středu Země tak hluboko, kam nás naše představa pustí. Po nějakém čase si můžeme si vyzkoušet, že toto spojení je pevné a drží nás. Jakmile jsme si jeho stabilitou jisti, spojení přes chodidla ani pánev nepouštíme a vnitřním zrakem pomalu postupujeme nahoru přes lýtka, stehna, břicho, žaludek až do srdce. . V pánvi se proudy od nohou a stydké kosti spojí. Cestou spojujeme všechny naše orgány a části, které jsme potkali, se Zemí – v duchu si vizualizujeme, jako by barevná stuha/provázek, paprsek světla či cokoliv je nám milé, vedla ze středu Země přes naše chodidla,pánev až k našemu srdci. Tímto spojením je každá naše část, každá naše buňka, podpírána Zemí.

Z druhé strany si představíme na vrcholu hlavy korunku. Od tohoto místa se propojíme s Universem – naším duchovním domovem. Opět postupujeme pomalu až tam, kam nám je příjemné. Propojovat s Vesmírem se můžeme buď vertikálně, nebo všemi směry – záleží na tom, co je nám bližší. Opět si ověříme, že hlava je mírně vytažená do pevného spojení s Universem. Spojení zachováme a posouváme pozornost zpátky přes hlavu a hrdlo až do srdce. Zároveň do srdce stahujeme vše, co nám toto spojení přináší, včetně uvědomění toho, kým jsme.

Počkáme, až se vesmírné a zemské části v našem srdci v klidu propojí. Jakmile ke spojení dojde, s velkou pravděpodobností ucítíme v celém našem bytí změnu. Někdo si pomalu a opatrně uvědomuje, že ho zaplavuje mírný pocit klidu, jinému mohou vyhrknout slzy náhlým dojetím. Jsme každý jiný, proto se naše představy i zážitky budou s velkou pravděpodobností lišit.

V této chvíli doporučuji si pomocí vnitřního zraku „prohlédnout“ své srdce a ujistit se, že v něm převládá klid a pocit bezpečí. Někdy je přínosné prozkoumat, zda v srdci náhodou neuvidíme nějaké barvy.

Nyní jsme uzemněni a spojeni se všemi svými částmi. Ocitáme se tak v základním nastavení, v němž by měl v ideálním případě probíhat celý náš život.

Buďte k sobě laskaví 

Nespěchejme na sebe s okamžitými výsledky. Nemusíte se spojit napoprvé. Někdy jsme ze samých starostí a smutků od sebe odpojeni natolik, že integrovat a spojit všechny naše části k sobě nějaký čas trvá.  Nebo jsme zvyklí žít s upřednostněným rozumem a potřebujeme si vypěstovat plnou důvěru ve spojení se srdcem. Můžeme se také ostýchat spojit se Zemí nebo Universem. Žádné překážky, se kterými se při uzemňování potkáme, však nejsou důvodem k tomu, abychom si energetické uzemnění odepřeli.  Postupně zábrany můžeme láskyplně prozkoumat a časem je rozpustíme. Základní nastavení se opakováním a vyjasňováním prohlubuje, zesiluje a stabilizuje.

Moje cesta k energetickému uzemnění také nebyla přímá. Málo jsem důvěřovala Zemi a bylo pro mne obtížné se o ni opřít. Bojovala jsem s hlavou, protože můj rozum se odmítal vzdát výsadního postavení. Dnes si bez přínosu energetického uzemnění a vlastního spojení nedovedu svůj současný život představit.

Procvičujte a prohlubujte uzemnění

Pravidelné opakování vizualizace totiž umožňuje, že spojení časem zůstává bez přerušení.  

Velmi vhodné je vizualizaci vědomě aktivovat ve všech situacích, které nás vyvedou z míry a rozruší nás. Pak stačí jen chvilka a spojení velmi rychle naskočí. Naše tělo si energetické uzemnění zapamatuje a umí ho snadno aktivovat a použít.

Základní nastavení využijeme účinně i ve chvíli, kdy potřebujeme učinit nějaké důležité rozhodnutí. Toto spojení je velmi účinné i v případě, že si vyjasňujeme složité životní otázky nebo hledáme odpovědi na bolestivá vnitřní témata. Je ideálním pomocníkem při práci s naším vnitřním světem. Základní nastavení je též užitečné v případě, že se potřebujeme rychle bránit. Skvěle poslouží také jako preventivní ochrana před energetickými útoky i toxickou atmosférou, která převládá v rámci některých kolektivů.

Metoda, kterou používám, možná existovala v určitých modifikacích již v dobách, které jsou staré jako lidstvo samo. Tím, že jsem ji pro sebe (znovu)objevila, jsem získala mnohem více než jen pocit pevnosti, vytoužený vnitřní klid a ochranu před celým světem. Čím déle tuto metodu aktivně používám, tím větší vliv má na můj život, neustále přináší úlevu a skvělý pocit. Pořád mě to překvapuje a těší… 🙂 

 

Chcete se dozvědět, jak využívat uzemnění k odplavení negativ? Zajímalo by vás, jak používat aktivní ochranu a jak pracovat se základním nastavením? Ráda vám prozradím více v dalším článku ze série o vnitřní stabilitě a uzemnění. 

 

1. článek: Uzemnění a sebepropojení

3. článek: Jak chránit svou energii v každodenním životě?

Otestujte si, jak je na tom vaše vnitřní stabilita a stáhněte si e-book zdarma.

Další články

Spojení do srdce

Spojení do srdce

Dnes vám představím jednoduchou techniku, jak se rychle zklidnit, vyznat se v situaci a poznat, jak chcete zareagovat. V každé chvíli můžete vědět, co je pro vás správné a co je v souladu s vámi.  Pojďme na to 💛  Další články a videa o spojování a...

Jak chránit svou energii v každodenním životě?

Jak chránit svou energii v každodenním životě?

Nervozita, strach, vyčerpání - známe to všichni. Jdeme do neznámého prostředí a trochu se nám klepou kolena. Každý den pracujeme v toxickém kolektivu nebo ve velmi stresovém oboru. Často máme složité rodinné vztahy, které nás vyčerpávají, případně nás zmáhá pobyt...