Uzemnění a sebepropojení – dar přítomnosti, vnitřní síly a osobní svobody

16. dubna 2020

Pevné a silné uzemnění nám do života vnáší dobré zdraví, vnitřní sílu i odvahu plně vnímat přítomný okamžik. Ukrývá v sobě také schopnost radovat se z každého dne a aktivně se podílet na tvorbě vlastního života. Dává nám i obrovskou osobní svobodu – snáze se díky němu vypořádáváme se stresem a zvládáme konstruktivněji komunikovat s naším okolím.

Celé dětství jsem si připadala, jako když se vznáším kousek nad zemí a nedaří se mi přistát. Zažívala jsem houpavý pocit a zdálo se mi jako bych byla spíše loďkou na vodě, než člověkem pevně stojícím na obou nohách.

 Výše popsaná zkušenost je jen jedním z mnoha projevů pojících se s nedostatečným uzemněním.

Současný životní styl způsobuje, že uzemnění klesá a zeslabuje se, proto se cítíme vyčerpaně a unaveně. Abychom neztráceli rovnováhu, potřebujeme své uzemnění opakovaně doplňovat a harmonizovat. Určitou formu uzemnění si nevědomky dopřáváme všichni. Někdo peče koláče, jiný brouzdá přírodou nebo se hrabe v záhonech, další zase běhá po oválu či bosky v trávě. Aktivity jsou různé a často jsou spojeny s tím, co milujeme, co nám dává pocit volnosti a radosti. U někoho to znamená být v kontaktu s přírodou, lesem, vodou. Další raději tráví čas se zvířaty. VŽDY se ale jedná o aktivitu spojenou s tělem.

 Velké množství lidí má uzemnění vlivem různých příčin dlouhodobě narušené, slabé a blokované. Občasné nevědomé uzemnění situaci příliš nevyřeší. Naštěstí však existují směry vědomého uzemnění, které mají výrazný efekt a trvalý pozitivní vliv na náš život.

Cesty k uzemnění

 

1. Fyzické uzemnění

Provádění fyzického uzemnění je vždy spojeno s tělem, je nejsnazší a zároveň méně účinné. Kouzlo spatřuji v tom, že je přístupné každému, kdekoliv a kdykoliv. Stačí se zklidnit a vědomě prociťovat a užívat si půdu pod sebou, nejlépe pod bosýma nohama. Příznivci fyzického uzemnění bývají často lidé, kteří chodí rádi bosi. Tohoto typu uzemnění lze dosáhnout také prostřednictvím nejrůznějších cvičení, speciálních olejů,  masáží či pomocí barev.

2. Energetické uzemnění

Provádíme ho vědomou vizualizací a je mé oblíbené. Po dlouhém hledání jsem pro sebe objevila ideální vizualizaci, která spojuje vše, co považuji za důležité. Pracovně jí říkám: uzemněme se a spojme se, spojme všechny své části k sobě. Postupujeme tak, že se spojíme přes chodidla se zemí a zpět propojíme zemi s naším tělem až do srdce. Z druhé strany od koruny hlavy se napojíme na universum a ten opět propojíme přes tělo do srdce.

Spojení země – nohy – srdce – hlava – universum je úžasné. Dovoluje nám být spojeni sami se sebou a zároveň se zemí i celým universem. Jsme spojeni do jednoho místa, do našeho srdce. Toto uzemnění ráda nazývám jako jednání u kulatého stolu, protože jsou si zde rovny všechny naše části včetně srdce, rozumu, citu, emocí a těla. Takovéto spojení nám umožňuje získat pravdivé a autentické odpovědi na všechny naše otázky. Je to základní nastavení, které dokáže proměnit způsob našeho života a rozhodování a zároveň vytváří a prohlubuje pevné uzemnění. Umožní nám velmi rychlé zklidnění i v těžkých chvílích. Časem zjistíme, že nový způsob prožívání je o mnoho laskavější a autentičtější, a hlavně v souladu s naším srdcem a jeho moudrostí.

3. Práce s vnitřním světem

Práce s vnitřním světem přináší trvalý efekt pevného uzemnění. Zároveň je to velmi efektivní technika a jedna z mála, která účinně, rychle a trvale odstraňuje bloky v uzemnění, které způsobují, že nemůžeme v našem životě uzemnění plně využít a ani se na něj spolehnout.
Pro nás všechny platí zákonitost, že naše potlačené části mají destruktivní vliv na naše uzemnění, oslabují ho a hlavně způsobují nepropustné bloky. Proto při této metodě čelíme bolestem, traumatům a blokacím, které jsme do sebe uložili. Možná o nich ani nevíme, protože jsme je pečlivě vytěsnili.

Právě vnitřní nevyřešené konflikty, emoční, mentální a duchovní bloky způsobují, že naše uzemnění nefunguje správně a působí potíže. V zátěžových situacích se navíc uzemnění chová jako trampolína. Kdykoliv se setkáme s něčím, co vnímáme jako vlastní ohrožení nebo překážku, naše již tak chatrné uzemnění se rozruší a vymrští nás, což se projeví náhlou fyzickou nevolností nebo emočním propadem.

Velmi ráda přirovnávám práci s potlačenou částí vnitřního světa k jakési osobní popelnici. Vlastní popelnici máme všichni a skrývá mnohá tajemství i nejedno překvapení. Když se do ní hluboce zaboříme, zjistíme, že obsahuje názory, které již dosloužily a je dobré je opustit. Najdeme zde i přesvědčení, jež nikdy nebyla naše, části, které se sem dostaly nedorozuměním, a také poklady mající velikou cenu. Obecně však platí, že v popelnici schováváme především bolestné zážitky, křivdy a zkušenosti, za něž se stydíme.

Práce s naším vnitřním nastavením je komplexní záležitost, protože proměňuje všechny oblasti našeho života. Najdeme-li odvahu probrat si, roztřídit a změnit náš vnitřní svět, získáme kromě jiného i netušený poklad v podobě úlevného uzemnění, které do našeho života vnese pocit jistoty a klidu.

 Je na nás, jak se ukotvíme 

Je báječné, že máme na výběr a můžeme vyzkoušet všechny možné způsoby uzemnění. Osobně velmi úspěšně kombinuji energetické uzemňování s prací s vnitřním světem. Je to nejkomplexnější způsob, který do života vnáší nejhlubší trvalé uzemnění. Má blahodárné účinky na každého, kdo se s touto metodou setká.

 Můj dětský pocit mě obdaroval důležitou zkušeností, že je nesmírně cenné být tady a teď, a zároveň být pevně ukotven. Přivedl mě na cestu, která přinesla do mého života nejen zdraví a svobodu, ale i vytoužený vnitřní klid. Správné uzemnění v sobě totiž skrývá krásu přítomnosti, vnitřní sílu a svobodu. Byla by proto velká škoda ho aktivně nevyužívat v naší každodennosti.

 

 Víte, jaká je vaše vnitřní stabilita? Umíte se uzemnit i v náročných chvílích? Zkuste si test, který vám odhalí, jak jste uzemnění. Výsledky dostanete zdarma ihned po vyplnění testu.

  

Další články o uzemnění a vnitřní stabilitě: 

2. článek: Jak se naučit energetické uzemňování? 

3. článek: Jak chránit svou energii v každodenním životě? 

 

Další články o uzemnění

Proč se spojovat?

Proč se spojovat?

Když se spojíme, máme sami sebe k dispozici a snáz se nám pak reaguje. Poznáváme, kdo jsme, jak chceme žít, jak se chceme rozhodovat, jaké máme priority. 💛  Další články a videa o spojování a uzemnění

Spojení do srdce

Spojení do srdce

Dnes vám představím jednoduchou techniku, jak se rychle zklidnit, vyznat se v situaci a poznat, jak chcete zareagovat. V každé chvíli můžete vědět, co je pro vás správné a co je v souladu s vámi.  Pojďme na to 💛  Další články a videa o spojování a...

Jak chránit svou energii v každodenním životě?

Jak chránit svou energii v každodenním životě?

Nervozita, strach, vyčerpání - známe to všichni. Jdeme do neznámého prostředí a trochu se nám klepou kolena. Každý den pracujeme v toxickém kolektivu nebo ve velmi stresovém oboru. Často máme složité rodinné vztahy, které nás vyčerpávají, případně nás zmáhá pobyt...