Jak chránit svou energii v každodenním životě?

12. května 2020

Nervozita, strach, vyčerpání – známe to všichni. Jdeme do neznámého prostředí a trochu se nám klepou kolena. Každý den pracujeme v toxickém kolektivu nebo ve velmi stresovém oboru. Často máme složité rodinné vztahy, které nás vyčerpávají, případně nás zmáhá pobyt v davu. Přitom si všichni toužebně přejeme jediné: být sebejistí, v klidu a v bezpečí před ostatními a před celým světem. Jak toho docílit?

Pomáháme si, jak to jde. Oblékáme se podle situace, nosíme ochranné náramky nebo přívěsky. Zhluboka se třikrát nadechneme, než jdeme do akce, nebo v duchu počítáme, abychom se zklidnili a vrátili k sobě. Často si pomáháme ochrannými vizualizacemi. Představujeme si svou bublinu – kouli, do které cizí energie nesmí vstupovat. Někteří lidé si představují zlatý déšť, který z nich smývá všechno špatné. Způsoby, jak se chránit, doplňovat nebo harmonizovat svůj energetický prostor, jsou velmi rozličné. Mně tyto postupy nefungovaly. Připadala jsem si ztracená. Byla jsem oddělená od podpory Země a Universa.

Moje cesta k okamžité ochraně nakonec vedla přes energetické uzemnění, které jsem doplnila o ochranné válce. Ty nejvíce oceníme na začátku cesty k vnitřní stabilizaci. Mají báječnou schopnost nám ponechávat volnou a nerušenou komunikaci mezi Zemí a Universem. Ve složitých chvílích se o tyto naše kotvy můžeme snadno opřít. Díky využití těchto ochran nemusíme čekat, až se naučíme stabilně uzemňovat a budeme si tím 100% jistí. Stačí se uzemnit tak, jak v danou chvíli dokážeme, a obohatit základní nastavení uzemnění ochrannými prvky. Okamžitá ochrana ihned účinkuje. Zároveň časem zjistíme, že čím více jsme uzemnění a spojení sami se sebou, tím méně potřebujeme užívat ochranné doplňky.

Ochranné válce fungují dvojím způsobem:

  • Zmírňují reakce ostatních na nás a podporují jejich vstřícný přístup k nám.
  • Brzdí naše škodlivé chování a destruktivní přístupy, podporují nás, abychom jednali v souladu s naším srdcem.

Jaké zásady je důležité dodržovat?

  1. Správná a účinná ochrana nás má chránit, ale neměla by nás nijak omezovat.
  2. Nesmí mít škodlivé účinky na kohokoliv jiného.
  3. Správná a dobře sloužící ochrana je VŽDY v souladu s naším srdcem, Universem a Zemí a zároveň taková, jaká je nejlepší pro nás a pro všechny zúčastněné.

Než ochranu použijeme, zkontrolujme, zda je v souladu s naším srdcem a s výše uvedenými zásadami. Pokud bychom v oblasti ochrany ponechali rozhodující slovo našemu rozumu, mohli bychom mít příliš velkou potřebu vymezit se na úkor někoho jiného. Rozum má totiž za úkol nás chránit před dalším zraněním – často však nepozná rozdíl mezi domnělým a skutečným nebezpečím a v rámci prevence nás brání hlava nehlava. Jednáme-li pouze z jeho popudu, míváme pocit, že se musíme ohradit za každou cenu. Často tak na okolí reagujeme zbytečně tvrdě nebo přehnaně. Taková ochrana nemůže správně fungovat, protože v sobě nese odpor, skrytý útok, manipulaci nebo něco podobného.

Možná se podvědomě obáváte, že budete-li jednat v souladu se svým srdcem, může to snadno vést k tomu, že si od kohokoliv necháte ubližovat a obírat se o vaše práva. Je tomu právě naopak! Srdce nám ve své moudrosti a síle poskytuje dostatečnou odvahu postavit se sami za sebe. Nikoliv však silou a za cenu dalších ústrků někomu jinému. Pomáhá nám uvědomovat si, že ochrana slouží tomu, abychom se zastali sami sebe, nikdy by však neměla vést k pokoření ostatních. S ochranou, která se řídí pravidly našeho srdce, se nemusíte bát, že byste někomu neoprávněně ublížili. Naopak. Ochrana s uvedenými zásadami nastoluje skutečnou rovnováhu mezi námi a ostatními.

  • Při zadávání ochrany je vhodné definovat její vlastnosti pozitivně a pokud možno co nejobecněji, abychom neopomněli možnosti, které si v danou chvíli neuvědomujeme.

Pokud jsme příliš konkrétní, může nám snadno vypadnout důležitý prvek ochrany. Při stanovení ochrany bychom měli vždy myslet na prospěch nás všech, nikoliv jen na svůj vlastní. Jestliže tápeme, jak to udělat, mohou nám pomoci věty typu: „A tak se staň, je-li toto přání/tato ochrana v zájmu celého Vesmíru“, které proneseme v závěru každého ochranného rituálu.

MOJE ZKUŠENOST:  Používám větu, kterou mám ráda a ve které se spojuji to, co potřebuji a považuji za nejdůležitější. „Z hlouby duše a celého srdce, nastavuji a mám ochranu v souladu se sebou, mým srdcem, Universem a Zemí, tak jak je pro mě a pro všechny zúčastněné nejlepší.“

Vyjasněte si následující otázky:

1. Co má moje ochrana umět a k čemu ji potřebuji? 

Má mít stejné vlastnosti v obou směrech?

Vlastnosti můžete nastavit odlišné ze směru od vás k ostatním a ze směru od ostatních k vám. Vřele však doporučuji, aby pozitivní energie stále proudila oběma směry.

Co mě ohrožuje a v čem potřebuji posílit?

Jinak potřebujeme být chráněni v hromadné dopravě a jinak při složitém jednání s toxickou osobou.

Stačí mi jedna ochrana nebo jich potřebuji více?

Podobně jako oblečení si můžeme zvolit obrany vhodné k různým příležitostem a situacím, ale stejně dobře nám poslouží jen jeden typ.

MOJE ZKUŠENOST: Mám ráda proměnlivou ochranu, která se mění podle okolností. Stačí mi jedna na celý den. Její jedinou vlastností je, že mě chrání tak, jak je pro mě nejlepší v souladu s mým srdcem, Universem a Zemí, a zároveň tak, jak je nejlepší pro všechny zúčastněné. Dříve jsem to měla jinak, ale v současnosti už více nepotřebuji, tato ochrana se o mě dobře stará.

2. Jaká má být moje ochrana? V jaké vzdálenosti ode mě? 

Při vizualizaci ochrany záleží na výběru substance (materiálu), z kterého bude ochrana kolem vás rozprostřena. Volba se vždy odvíjí od toho, co je pro vás příjemné. Někdo používá světlo, někdo má rád barvy, někdo vítr nebo energetické paprsky. Můžete si vybrat cokoliv. Vzdálenost umístění ochranného válce si volíte podle osobního pocitu a důvodu ochrany.

 

MOJE ZKUŠENOST: Ráda používám průhledné jemné materiály, které mě neruší. Pokud cítím od okolí nátlak, látka se zpevňuje, a v důvěryhodném prostředí je téměř neviditelná. Podobné je to s umístěním ochranného válce. V hromadné dopravě je blízko mého těla, ale jakmile to jde, vzdaluje se ode mne a vytváří mi dostatečný osobní prostor.

Jak ochranu používat?

Uveďme se do základního nastavení energetického uzemnění (viz článek: Jak se naučit energetické uzemňování).

Nejprve si detailně vyjasníme, jak bude náš ochranný válec vypadat, a pak ho stáhneme shora dolů okolo sebe. Vizualizací si představujeme, že válec spojujeme od Universa přes sebe až do samotné Země. Je to zkrátka jakési stažení válcové rolety okolo nás. Začínáme tak vysoko, kam až dosáhne naše ruka, a jejím pohybem stahujeme v předem stanovené vzdálenosti od těla ochranný válec až dolů k zemi. Je na každém, zda bude stahovat jednou rukou nebo oběma. Pohyb ruky si můžeme jen představit, případně ho pro náš lepší pocit provést fyzicky. Na závěr zkontrolujme, zda jsme stále dobře uzemněni a propojeni. Ochrana je tímto finálním krokem aktivována.

Právě jsme použili ochranu a zároveň jsme energeticky uzemnění. Můžeme s klidem vyrazit do světa.

 Možná budeme překvapeni, že ochrana funguje jinak, než bychom očekávali. Důvodem je, že je nastavena v souladu s naším srdcem, nikoliv rozumem. Zpravidla nás ze začátku zaskočí, že pod ochranou reagujeme na ostatní jinak, než jsme byli zvyklí nebo než bychom od sebe očekávali. Mnohdy nás mohou v duchu napadat věty typu: „Bože, jak je možné, že najednou dokážu upřímně vyjádřit to, co cítím?“ nebo naopak zjistíme, že místo dřívějších nekonečných monologů konečně zvládneme svoje slova vážit a zbytečně nezneužíváme jejich sílu. I když můžeme být z nových způsobů komunikace na začátku trochu v šoku, časem zjistíme, že jsme zareagovali nejlépe, jak pro nás bylo v danou chvíli možné. Je také třeba počítat s tím, že někdy se výsledek projeví hned, jindy se k našim novým postojům a cestám sebevyjádření prokousáváme postupem času.

Báječnou vlastností tohoto typu ochrany je především to, že nám pomáhá budovat vnitřní stabilitu. Pochopení odlišnosti našich reakcí a nabytá důvěra v nás samé nás posouvají ke spokojenějšímu a klidnějšímu prožívání každého dne včetně těch náročnějších. Postupně jsme také přirozeně odolnější v situacích, které nás dříve stresovaly.

Změna, která objevením pokladu uzemňování v mém životě nastala, byla pozvolná. Ani jsem si ji neuvědomovala. S časovým odstupem však vnímám nalezení vnitřní stability za zásadní obrat v mém životě.

Chcete se dozvědět, jak využívat uzemnění k odplavení negativ? Nebo jak rychle doplnit energii? Ráda vám v dalším článku ze série o vnitřní stabilitě a uzemnění prozradím více.

Přečtěte si více o uzemňování a vnitřní stabilitě 

1. úvodní článek k uzemnění: Uzemnění a sebepropojení

2. článek: Jak se naučit energetické uzemňování? 

Otestujte si, jak je na tom vaše vnitřní stabilita a stáhněte si e-book zdarma

Další články

Proč se spojovat?

Proč se spojovat?

Když se spojíme, máme sami sebe k dispozici a snáz se nám pak reaguje. Poznáváme, kdo jsme, jak chceme žít, jak se chceme rozhodovat, jaké máme priority. 💛  Další články a videa o spojování a uzemnění

Spojení do srdce

Spojení do srdce

Dnes vám představím jednoduchou techniku, jak se rychle zklidnit, vyznat se v situaci a poznat, jak chcete zareagovat. V každé chvíli můžete vědět, co je pro vás správné a co je v souladu s vámi.  Pojďme na to 💛  Další články a videa o spojování a...

Potlačení u vnímavých lidí

Potlačení u vnímavých lidí

Potlačujeme se, abychom byli přijímání a milováni. U vysoce vnímavých lidí je to větší komplikace, protože své velké dary obrací proti sobě. Podívejte se na dnešní video, možná se vám uleví 💛  Další články a videa o vnímání